гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 info-400063@edu.mon.bg 052756-756

„Брокер на недвижими имоти“

Балообразуване:
– утроената оценка от теста по БЕЛ
– оценката от теста по Математика
– оценката по География от Свидетелство за основно образование
– оценката по Изобразително изкуство от Свидетелство за основно образование

с интензивно изучаване на английски език/ 18 часа седмично/


Професия: „Брокер“, Специалност: „Недвижими имоти“ – ІIІ-та степен на професионална квалификация.

1. Общо описание на специалността:
Завършилите специалността ще могат да развият собствен бизнес или да получат успешна реализация в компании, притежаващи недвижима собственост, лицензирани консултантски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, дружества, инвестиращи в имоти, банки, застрахователни дружества, държавни, общински и съдебни администрации и неправителствени организации на следните длъжности:
“ Мениджър на агенция за недвижими имоти, отдел, звено и др.;
“ Аналитичен специалист в дирекция, отдел, звено и др.;
“ Експерт във фирми, упражняващи финансов контрол на недвижима собственост;
“ Консултант във фирми по управление на проекти за развитиена недвижима собственост.

2. Вид на учебното заведение, срок и форма на обучение:
– вид на учебното заведение: професионална гимназия;
– срок на обучение: 5 години;
– форма на обучение: дневна.

3. Реализация:
Завършилият тази специалност може да работи във всички с консултантски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, дружества, инвестиращи в имоти, банки, застрахователни дружества, държавни, общински и съдебни администрации и неправителствени организации.

4Възможности за израстване в кариерата:
Полученото образование дава възможност за продължаване на обучението в колеж и ВУЗ.