гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Важно

Във връзка с дадено задължително предписание от РЗИ-Варна и съгласно чл. 105, ал. 5 от ЗПУО, училищата от област Варна преустановяват учебни занятия за периода 06 февруари - 7 февруари 2020 г. включително. Съгласно Протокол № РД -02-1/04.02.2020 г. "остават в сила разпоредените противоепидемични мерки, взети с решение на комисията при заседание на 27.01.2020 г. за срок до 07.02.2020 г. включително."
За учителите на 06.02.2020 год. от 10 часа Педагогически съвет за приключване на първи срок.