гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Важно

На вниманието на лица, придобили право да положат държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2019/2020 година Дати за провеждане на държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация, както и сроковете за подаване на заявления за полагане на държавни изпити за обучаваните за съответните сесии, както следва: І. За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2019 / 2020 година Сесия януари За първа, втора, трета и четвърта степен: - Срок за подаване на заявления до 20.12.2019г. Изпит по теория – 22.01.2020г. Изпит по практика – 23.01.2020г., 24.01.2020г., и 27.01.2020г. Държавен изпит по теория на професията и специалността за придобиване на втора, трета и четвърта степен на професионална квалификация: 22.01.2020 год. /сряда/ - начало 9:00 ч.
Държавен изпит по практика на професията и специалността за придобиване на втора, трета и четвърта степен на професионална квалификация: 23.01.2020г., 24.01.2020г., 27.01.2020г. - начало 09:00 ч. Учениците да заемат, определените им места, не по - късно от 08:30 часа. II. Резултатите от проведените държавни изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на втора, трета и четвърта степен на професионална квалификация ще бъдат обявени най - късно до 3 работни дни след провеждането им в канцеларията на училището и на информационното табло на I- ви етаж на ПГСАГ „Васил Левски” - Варна. ОТ РЪКОВОДСТВОТО