гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

График за обучение присъствено

ГРАФИК ЗА РЕДУВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ С ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА /ОРЕС/ ЗА ПЕРИОДА

ОТ 5.05. ДО 28.05.2021 г.

 

5.05.- 7.05.21 г.

10.05. – 14.05.21 г.

17.05. – 28.05.2021 г.

VIII A

ОРЕС

ОРЕС

присъствено

VIII Б

ОРЕС

ОРЕС

присъствено

VIII В

ОРЕС

ОРЕС

присъствено

VIII Г

ОРЕС

ОРЕС

присъствено

VIII Д

ОРЕС

ОРЕС

присъствено

IX А

присъствено

присъствено

ОРЕС

IX Б

присъствено

присъствено

ОРЕС

IX В

присъствено

присъствено

ОРЕС

IX Г

присъствено

присъствено

ОРЕС

X А

ОРЕС

ОРЕС

присъствено

X Б

ОРЕС

ОРЕС

присъствено

X В

ОРЕС

ОРЕС

присъствено

X Г

ОРЕС

ОРЕС

присъствено

XI А

ОРЕС

присъствено

присъствено

XI Б

ОРЕС

присъствено

присъствено

XI В

ОРЕС

присъствено

присъствено

XII А

присъствено

присъствено

XII Б

присъствено

присъствено

XII В

присъствено

присъствено

МАРИЯ ПЕТРОВА

ДИРЕКТОР НА ПГСАГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

ВАРНА