гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

График на учебното време за учебната 2022 – 2023 година:

  1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. есенна

24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. коледна

01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. междусрочна

08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас

12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. пролетна за XII клас

  1. Неучебни дни

19.05.2023 г. държавен зрелостен изпит по български език и литература

23.05.2023 г. втори държавен зрелостен изпит и държавен  изпит за придобиване на професионална квалификация

25.05.2023 г. неучебен, но присъствен ден за училищни,  просветни и културни дейности

13.06.2023 г. изпит по български език и литература от  националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

16.06.2023 г. изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

  1. Начало на втория учебен срок

06.02.2023 г. I – ХIІ клас

  1. Край на втория учебен срок

16.05.2023 г. ХІІ клас (13 учебни седмици)

31.05.2023 г. І – III клас (14 учебни седмици)

15.06.2023 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2023 г. V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

30.06.2023 г. VII – ХІ клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07.2023 г. 31.08.2023 г. за  паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и XI клас)