гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

График на учебното време за учебната 2019/2020 година:

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна за I – XII клас
05.02.2019 г. вкл. – междусрочна за I – XII клас
11.04. 2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за I – XI клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ:
20.05.2020 г. – ДЗИ по БЕЛ
22.05.2020 г. – втори ДЗИ
09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в VII клас и X клас
11.06. 2020 г . – НВО по математика в VII клас и X клас

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:
06.02.2020 г. – I – XII клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:
15.05.2020 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2020 г. – I – IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2020 г. – V – VI клас (16 учебни седмици)
30.06.2020 г. – V – VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2020 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици)