гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

График присъствено и ОРЕС

ГРАФИК ЗА РЕДУВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ С ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА /ОРЕС/ ЗА ПЕРИОДА ОТ 12.04. ДО 29.04.2021 г.

 

 

12.04.- 23.04.21 г.

26.04. – 29.04.21 г.

VIII A

присъствено

ОРЕС

VIII Б

присъствено

ОРЕС

VIII В

присъствено

ОРЕС

VIII Г

присъствено

ОРЕС

VIII Д

присъствено

ОРЕС

IX А

ОРЕС

присъствено

IX Б

ОРЕС

присъствено

IX В

ОРЕС

присъствено

IX Г

ОРЕС

присъствено

X А

присъствено

ОРЕС

X Б

присъствено

ОРЕС

X В

присъствено

ОРЕС

X Г

присъствено

ОРЕС

XI А

ОРЕС

ОРЕС

XI Б

ОРЕС

ОРЕС

XI В

ОРЕС

ОРЕС

XII А

ОРЕС

присъствено

XII Б

ОРЕС

присъствено

XII В

ОРЕС

присъствено

МАРИЯ ПЕТРОВА

ДИРЕКТОР НА ПГСАГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ВАРНА