гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити:
2020 година

1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

Сесия май-юни
• Български език и литература – 20 май 2020 г., начало 08,00 ч.
• Втори държавен зрелостен изпит – 22 май 2020 г., начало 08,00 ч.
• Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2020 г. -29 май 2020 г.

Сесия август-септември
• Български език и литература – 27 август 2020 г., начало 08,00 ч.
• Втори държавен зрелостен изпит – 28 август 2020 г., начало 08,00 ч.
• Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 31 август 2020 г. – 03 септември 2020 г.