гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Добротворство

Тържественото отбелязване на 80-годишнината  на ПГСАГ „Васил Левски” беше съпроводено  с дарителска акция „Да подкрепим Карлово”. В инициативата се включиха учители, служители, ученици и гости. За пострадалите от наводненията се събра сумата от 1426,31 лв., която беше преведена по дарителската сметка DMS KARLOVO в ОББ.

10.11.2022 г.