гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Държавни изпити

ДЪРЖАВЕН  ИЗПИТ  ПО ТЕОРИЯ  И  ПРАКТИКА  НА  ПРОФЕСИЯТА  И  СПЕЦИАЛНОСТТА

 СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ  2020 г.

 На вниманието на учениците, обучавани по:

Професия „Строителен техник”              специалност  „Строителство и архитектура”

Професия „Геодезист”                               специалност  „Геодезия”

Професия „Техник – реставратор”  специалност „Архитектурна реставрация”                Професия „Строителен техник”              специалност  „Транспортно строителство”

 Държавният изпит по теория на професията и специалността за придобиване на трета степен на професионална квалификация ще се проведе на 10.09.2020 год. /четвъртък/ – начало 9:00 ч.

 Учениците от спец. «Строителство и архитектура» и спец.  «Архитектурна реставрация»  да заемат  определените  им  места  в зала  115 не  по – късно от 08:45 часа.

 Учениците от спец. «Геодезия» и спец. «Транспортно строителство»  да заемат  определените  им  места  в  зала 116 не  по – късно от 08:45 часа.

ІІ.   На вниманието на учениците, обучавани по:

Професия „Строителен техник”        специалност  „Строителство и архитектура”

Професия „Геодезист”                         специалност  „Геодезия”

Държавният  изпит по практика на професията и специалността за придобиване на трета степен на професионална квалификация ще се проведе на 11.09.2020г., 14.09.2020г., 15.09.2020г.  –  начало 12:00ч.

Учениците  да заемат определените им места в учебните стаи – втори корпус, в дните определени за провеждане на изпита по практика,  не по – късно от 11:45 часа.

 III. Резултатите от проведените държавни изпити по теория и практика  на  професията  и  специалността за придобиване на трета  степен  на  професионална  квалификация  ще  бъдат  обявени  най – късно до  3 работни дни след провеждането им в канцеларията на училището и на информационното табло на I – ви етаж на ПГСАГ „Васил Левски” –  Варна.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ПРОВЕЖДАНЕ  НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ СЕСИЯ  СЕПТЕМВРИ 2020 г.

 ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ  – 10.09.2020 г.

ИЗПИТ ПО ПРАКТИКА  –  11.09.2020г.,  14.09.2020г.,  15.09.2020г.

 

СЪОБЩЕНИЕ
На вниманието на лица, придобили право да положат държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2019/2020 година
Дати за провеждане на държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация, както и сроковете за подаване на заявления за полагане на държавни изпити за обучаваните за съответните сесии, както следва:
І. За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2019 / 2020 година
Сесия януари
За първа, втора, трета и четвърта степен:
– Срок за подаване на заявления до 20.12.2019г.
Изпит по теория – 22.01.2020г.
Изпит по практика – 23.01.2020г., 24.01.2020г., и 27.01.2020г.
ІІ. За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на втора, трета и четвърта степен на професионална квалификация преди и през учебната 2019 / 2020 година:
Сесия юни – юли
За втора, трета и четвърта степен:
– Срок за подаване на заявления – 04 до 17.03.2020г.
Изпит по теория – 05.06.2020г.
Изпит по практика – 08.06.2020г., 09.06.2020г., и 10.06.2020г.
Сесия септември:
За втора и трета степен:
– Срок за подаване на заявления до 01.09.2020г.
Изпит по теория – 10.09.2020г.
Изпит по практика – 11.09.2020г., 14.09.2020г., и 15.09.2020г.
Държавен изпит по теория на професията и специалността за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация: Сесия януари, Сесия юни – юли, Сесия септември – начало 8:00 ч.
Държавен изпит по практика на професията и специалността за придобиване на втора, трета и четвърта степен на професионална квалификация:
23.01.2020г., 24.01.2020г., 27.01.2020г. – начало 08:00 ч.
08.06.2020г., 09.06.2020г., 10.06.2020г. – начало 14:30 ч.
11.09.2020г., 14.09.2020г., 15.09.2020г. – начало 14:30 ч.
III. Резултатите от проведените държавни изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на втора, трета и четвърта степен на професионална квалификация ще бъдат обявени най – късно до 3 работни дни след провеждането им в канцеларията на училището и на информационното табло на I – ви етаж на ПГСАГ „Васил Левски” – Варна.
ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Национални изпитни програми

Национална изпитна програма за ДИ III степен – Строителство и архитектура
Национална изпитна програма за ДИ III степен – Транспортно строителство
Национална изпитна програма за ДИ III степен – Геодезия
Национална изпитна програма за ДИ III степен – Архитектурна реставрация
Национална изпитна програма за ДИ III степен – Брокер, специалност „Недвижими имоти“