гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Държавни изпити

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 На вниманието на лица, придобили право да положат държавен  изпит по теория  / държавен изпит – част по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната  2020/2021 година

                Дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за ХІІ клас за придобиване на трета степен на професионална квалификация и държавните изпити – част по теория на професията и специалността за Х или ХІ клас за придобиване първа или втора степен на професионална квалификация,  както и  срокове за подаване на заявления за полагане на държавните изпити за съответните сесии, както следва:

І.   За лица, придобили право да положат държавен изпит по теория/държавен изпит  –  част по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди  учебната  2020 / 2021 година

            Сесия януари

За първа, втора и трета  степен:

  • Срок за подаване на заявления до  12.2020г.

Изпит  по  теория  –  21.01.2021г.

Изпит по практика – 22.01.2021г., 25.01.2021г.  и 26.01.2021г.

ІІ.   За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация  преди  и  през учебната  2020 / 2021 година:

           Сесия  юни – юли

За втора, трета и четвърта степен:

–   Срок за подаване на заявления – 04   до  17.03.2021г.

Изпит  по  теория   – 04.06.2021г.

Изпит по практика – 07.06.2021г., 08.06.2021г.  и  09.06.2021г.

            Сесия  септември:

           За първа, втора и  трета степен:

  • Срок за подаване на заявления до  09.2021г.

Изпит  по  теория   – 09.09.2021г.

Изпит по практика – 10.09.2021г., 13.09.2021г., и  14.09.2021г.

ІІІ.  За лица, придобили право да положат държавен изпит за придобиване на професионална  квалификация – част по теория на професията за първа или втора степен на професионална квалификация  преди  и  през учебната  2020 / 2021 година:

                  Сесия  юни – юли

За първа степен:

–   Срок за подаване на заявления   до  14.06.2021г.

                       За втора степен:

–   Срок за подаване на заявления   до  17.03.2021г.

Изпит  по  теория   – 19.07.2021г.

Изпит по практика – 20.07.2021г., 21.07.2021г.  и  22.07.2021г.

 Държавен изпит по теория на професията и специалността за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация:            Сесия  януари,    Сесия юни – юли,   Сесия  септември –  начало  8:00 ч.

 Държавен изпит по практика на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация:

22.01.2021г.,    25.01.2021г.,   26.01.2021г.   –  начало  08:00 ч.

07.06.2021г.,    08.06.2021г.,   09.06.2021г.   –  начало  14:30 ч.

10.09.2021г.,    13.09.2021г.,   14.09.2021г.   –  начало  14:30 ч.

III. Резултатите от проведените държавни изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на трета степен  на професионална  квалификация  и  държавните изпити – част по теория на професията и специалността за Х или ХІ клас за придобиване първа или втора степен на професионална квалификация ще  бъдат  обявени  най – късно до 3 работни дни след провеждането им в канцеларията на училището и  на  информационното  табло  на I – ви етаж на ПГСАГ „Васил Левски” –  Варна.

Забележка:

Настоящата информация  е отворена  за  промяна на дати  и часове при необходимост.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

 

Национални изпитни програми

Национална изпитна програма за ДИ III степен – Строителство и архитектура
Национална изпитна програма за ДИ III степен – Транспортно строителство
Национална изпитна програма за ДИ III степен – Геодезия
Национална изпитна програма за ДИ III степен – Архитектурна реставрация
Национална изпитна програма за ДИ III степен – Брокер, специалност „Недвижими имоти“