гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 info-400063@edu.mon.bg 052756-756

Държавни изпити

ВАЖНО!!!

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Задължителни държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ЗДИППК)

Всички ученици от 12 клас, випуск 2023/2024 година подават Заявление за явяване на ЗДИППК, сесия  май-юни 2023/2024 г.“  от 01.12.2023 г.  до 15.12.2023 г., чрез класните си ръководители.

Ученици, от випуски 2021/2022 г. и 2022/2023 г., които желаят да се явяват на ЗДИППК – сесия май-юни 2023/2024 г., подават заявление в канцеларията на гимназията:

  • за явяване чрез изпитна тема (теория и/или практика) или защита на дипломен проект – до 15.12.2023 г.;
  • за явяване на ЗДИППК само чрез изпитна тема (теория и/или практика) – до 16.02.2024 г.;

Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДИППК)

Ученици, от випуски 2020/2021 и по-стари (обучавали се по учебни планове утвърдени преди 2017 г.), и получили право да се явят на ДИППК, подават заявление до 16.02.2024 г., като избират само „Изпитна тема“ и вписват вида на изпита, които следва да положат – теория и/или практика.

Заявление за допускане до ЗДИППК

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024г.

 ГРАФИК
за провеждане на Задължителен държавен  изпит / Държавен  изпит  за придобиване на професионална квалификация за учебната 2023/2024г., както следва:

  1.                               ЗА ЛИЦА, ПРИДОБИЛИ ПРАВО ДА ПОЛОЖАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯТ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ / ДЪРЖАВЕН  ИЗПИТ  ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВСИЧКИ  СТЕПЕНИ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ:

 Сесия май – юни:

– Срок за подаване на заявления:                                            06.02.2024г. – 21.02.2024г.

– Задължителен държавен изпит/Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация ( в частта му по  теория на професията) за всички степени на професионална квалификация:

20 май 2024г, начало 08:30 ч.

– Задължителен държавен изпит / Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация  (в частта му по практика на професията) за всички степени на професионална квалификация:

0304 юни 2024г, начало 08:30 ч.

 – Задължителен държавен изпит чрез защита на дипломен проект в теоретичната и практическата част:                                                                  

                                                                                                                       20 – 22 май 2024г.

  1. Сесия август – септември:

–     Срок за подаване на заявления:                                              26.06.2024г. 11.07.2024г.

  • Задължителен държавен изпит / Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) за всички степени на професионална квалификация:

23 август 2024г, начало 08:30 ч.

 – Задължителен държавен изпит / Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация  (в частта му по практика на професията) за всички степени на професионална квалификация:

26 – 28 август 2024г, начало 08:30 ч.

 – Задължителен държавен изпит чрез защита на дипломен проект в теоретичната и практическата част:                                                                  

                                                                                                                         23  август 2024г.

 

Национални изпитни програми

Национална изпитна програма за ДИ III степен – Строителство и архитектура
Национална изпитна програма за ДИ III степен – Транспортно строителство
Национална изпитна програма за ДИ III степен – Водно строителство
Национална изпитна програма за ДИ III степен – Геодезия
Национална изпитна програма за ДИ III степен – Архитектурна реставрация
Национална изпитна програма за ДИ III степен – Брокер, специалност „Недвижими имоти“

МОДЕЛИ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Модел 1

Модел 2

Модел 3