гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Държавни изпити

СЪОБЩЕНИЕ
1. Дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността
за XII клас за придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация и
държавните изпити – част по теория на професията и специалността за X или XI клас за
придобиване първа или втора степен на професионална квалификация, както следва:
1.1. За лица, придобили право да положат държавен изпит по теория/държавен изпит –
част по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална
квалификация преди учебната 2020 – 2021 година.
Сесия януари
За първа, втора, трета и четвърта степен – 21.01.2021 г.
1.2. За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията
и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през
учебната 2020 – 2021 година:
1.2.1. Сесия юни-юли – 04.06.2021 г.
1.2.2. Сесия септември – 09.09.2021 г.
1.3. За лица, придобили право да положат държавен изпит за придобиване на
професионална квалификация – част по теория на професията за първа или втора степен на
професионална квалификация преди и през учебната 2020 – 2021 година:
1.3.1. Сесия юни-юли – 19.07.2021 г.
1.3.2. Сесия септември – 09.09.2021 г.
2. Срокове за подаване на заявления за полагане на държавните изпити по теория на
професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация, както
следва:
2.1. За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията
и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната
2020 – 2021 година
Сесия януари
Срок за подаване на заявления – 21.12.2020 г.
2.2. За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията
и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през
учебната 2020 – 2021 година:
2.2.1. Сесия юни-юли
а) Срок за подаване на заявления за втора, трета и четвърта степен – 17.03.2021 г.
б) Срок за подаване на заявления за първа степен – 14.06.2021 г.
2.2.2. Сесия септември
Срок за подаване на заявления – 01.09.2021 г.

Национални изпитни програми

Национална изпитна програма за ДИ III степен – Строителство и архитектура
Национална изпитна програма за ДИ III степен – Транспортно строителство
Национална изпитна програма за ДИ III степен – Геодезия
Национална изпитна програма за ДИ III степен – Архитектурна реставрация
Национална изпитна програма за ДИ III степен – Брокер, специалност „Недвижими имоти“