гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Заповед есенна ваканция

ЗАПОВЕД
№ РД – 09 – 285 от 27.10.2021 г. Варна

На основание чл.257, чл.258 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и
училищното образование и във връзка със заповед № РД 09 – 1804/ 31.08.2021 г. на Министъра на МОН

ОПРЕДЕЛЯМ:


Есенна ваканция за учениците от VIII до XII клас в дните от 30.10.2021 г. до
1.11.2021 г. включително.
Учебните занятия се възстановяват на 2.11.2021 г. /вторник/ съгласно седмичното разписание.

ПОЗДРАВЯВАМ:

Всички ученици, учители и служители от ПГСАГ „ВЛевски” по повод 1 ноември -Денят на народните будители. Нека на този ден сведем глава, отдавайки почит към паметта на народните будители, към ония, които като самоотвержени воини с книга и перо са водили българския народ в миналото към просвета, свобода и култура.
Честит празник!
Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички ученици, учители и
служители от Нели Димитрова – секретар на гимназията.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Милена Янева – ЗДУД.
За неизпълнение на настоящата заповед виновните лица се носят отговорност съгласно КТ.

МИЛЕНА ЯНЕВА
Директор ПГСАГ