гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Заповед есенна ваканция

          На основание чл.257, чл.258 и чл.259, ал.1 от  Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка със заповед № РД 09 – 2118/ 28.08.2020 г. на Министъра на МОН и писмо на МОН № 9105 – 357 от 22.10.2020 г.

ПОЗДРАВЯВАМ:

           Всички ученици, учители и служители от ПГСАГ „В.Левски” по повод 1 ноември – Денят на народните будители. Нека на този ден сведем глава, отдавайки почит към паметта на народните будители, към ония, които като самоотвержени воини с книга и перо са водили българския народ в миналото към просвета, свобода и култура.

          Честит празник!

ОПРЕДЕЛЯМ:

           Есенна ваканция за учениците от VІІІ до ХІІ клас в дните от 30.10.2020 г. до 1.11.2020 г. включително.

           Денят 2.11.2020 г. /понеделник/ за неучебен и неприсъствен ден във връзка с отбелязване на официалният празник 1.11.2020 г.

           Учебните занятия се възстановяват на 3.11.2020 г./вторник/ съгласно седмичното разписание.