гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Изведена практика 11 клас

Изведената учебна практика на учениците в 11 клас е насочена към формиране на
практически умения за работа
както  самостоятелно, така и в екип, под ръководството на специалисти от строителни и геодезически фирми или служби с предмет на дейност, свързани с геодезическото производство,
както и в  стопанските и
административни дейности на
фирми за недвижими имоти..