гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Изява

Ученици от ПГСАГ „Васил Левски” отличени с Награда на Община Варна и Камара на инженерите на инвестиционното проектиранеза отлично представяне на VІІ Международно състезание за креативни умения – Varna spaghetti engineering 2019
На 15 - 17 ноември 2019г. ученици от ПГСАГ „Васил Левски” – гр. Варна, участваха четири отбора, състоящи се от по трима ученика:
1 отбор: 1. Цветан - ХІІ а клас 2. Габриел - ХІІ а клас 3. Емил - ХІІ а клас
2 отбор: 1. Манол - ХІ а клас 2. Виктория - ХІ а клас 3. Цветомира - ХІ а клас
3 отбор: 1. Нели - Х а клас 2. Пресияна - Х а клас 3. Чън И - Х а клас
4 отбор: 1. Джихан - Х а клас 2. Емил - Х в клас 3. Захари - Х в клас, с ръководители на отборите - инж. Жечка Йорданова и Благовест Богомилов.
В Международно състезание „Спагети Инженеринг – Варна”, участваха 13 отбора от 6 Професионални гимназии по строителство, архитектура и геодезия; 5 отбора студенти на ВСУ „Черноризец Храбър” и 1 отбор студенти от Харковски национален университет - Украйна. Практическото задание на състезанието включваше изграждане на сферичен купол от спагети по идея на учениците и изграждане на мост от спагети по идея на студентите.