гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Изява

На 02.09-04.09.2020г. се проведе за втори път ЛЯТНА СТРОИТЕЛНА АКДЕМИЯ/ LEADER SUMMER ACADEMY в гр.Габрово. Участваха ученици от 10-ти до студенти първи курс. От ПГСАГ „Васил Левски” – гр.Варна взеха участие трима ученика -Цветан Митев и Габриел Младенов от 12-ти и Димитър Мирчев от 11-ти . Лятната акдемия се проведе в рамките на 8 рунда - 6 практически и 2 рунда с въпроси. Учениците бяха разпределени в 12 екипа избрани на случаен прицип. Целта на лятната строителна акдемия е участниците да се запознаят и научат новите методи в строителството , както и да придобият умения за работа в екип и развият лидерски качества. Учениците работиха в работилниците на партньорите по проекта Юроком, Винербергер,Хидрострой АД , PERI, БОКАЛ,Fibran ,IDEA HOME,BOSCH,Semmelrock Bulgaria и HALLEHAUS. Практическите рундове се състояха от 8 строителни задачи с 16-ма ментора , критерии за оценяване бяха качеството на изпълнение , работата в екип , бързина и др. Учениците на „Васил Левски” – гр.Варна от 12-ти клас, които са участници в сезон 1 на академията, имаха за цел да изградят арт инсталация. Тази арт инсталация ще остане в гр.Габрово,тя има за цел да отрази глобалната промяна в начина на живот и комуникиране между хората след избухването на глобалната Covid -19 пандемия. Монументът олицетворява дистанцирането и съмнението в общуването между двама души, чрез образа на последното ръкостискане – първият контакт с другия, който няма да бъде вече същия.