гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Международен ден за борба със злоупотребата с наркотици

26.06.2021г.-

 Международен ден за борба със злоупотребата с наркотици и нелегалния трафик на наркотични вещества!

 

По повод отбелязване на Международния ден за борба със злоупотребата с наркотици ПГСАГ „ Васил Левски”- гр. Варна организира информационна кампания, свързана с превенция на зависимости под наслов:

     „ Ти имаш един живот!”

Учениците от XI А клас изработиха тематично информационно табло. В хода на кампанията членовете от Ученическия съвет предвиждат дейности за разясняване с раздаване на флаери, брошури и листовки с информация за вредата от приема на наркотични вещества.

Акцията има за цел повишаване информираността на младите хора относно рисковете за тяхното здраве, в следствие употребата на психоактивни вещества.