гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 info-400063@edu.mon.bg 052756-756

„Модернизиране на професионалното образование и обучение“

П О К А Н А

        Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Васил Левски” – Варна кани  представители на бизнеса, които желаят да придобият педагогически и методически умения за преподаватели по професионална подготовка или за наставници по практическо обучение, да се включат в обучение по проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, поддейност 5.2.  „Менторски обучения за придобиване на педагогически и методически умения за преподаватели по професионална подготовка (ПП), външни за образователната система“.

       Обучението е с продължителност от 24 академични часа (3 дни), от които поне 8 часа се провеждат присъствено в училището.

       При успешно приключване на  обучението на лицето се издава удостоверение.

       Предприятията и организациите, желаещи да излъчат свои представители, които да се включат в обучението, следва в срок до 05.07.2024 г. да представят в стая 208- СУЕПП или на ел. поща на гимназията, попълнена заявка по образец, както и заявление от лицето, което се предлага за включване в обучението по проекта. 

За допълнителна информация и заявки: тел. 052756-756; е-mail: info-400063@edu.mon.bg