гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 info-400063@edu.mon.bg 052756-756

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО,
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – ВАРНА

Председател:  Миглена Желязкова- родител 10б клас
Членове:
Юлияна Рачева- родител 8а клас
Дарина Живкова- родител 86 клас
Женя Иванова- родител 8г клас
Десислава Митева- родител 9а клас
Мартин Минчев- представител фирма
Жени Балева- представител фирма
Симона Владимирова- представител фирма

Протоколи от 2019/2020

Протокол 1
Протокол 2

Председател: Славка Бисерова Бекчиева- представител на родителите;

Марина Йорданова- родител 11а клас
Анелия Танева- родител 8а клас
Магдалена Иванова- родител 8а клас
Бисерка Асенова- родител 10 в клас
Албена Янакиева- родител 8б клас
Миглена Желязкова- родител 8б клас
Цветанка Стоянова- родител 8в клас
Мая Стратева- родител 9в клас
Стефка Тодорова- родител 11д клас
Даниела Колева- родител 12а клас
Ивелина Василева- родител 11в клас
Росица Липчева- родител 12б клас
Петя Касабова- представител на фирма Матекс
арх. Десислава Борисова- община Варна
инж. Ростислав Златев- фирма „Пробел-1”

Протоколи от 2018/2019
Протокол 1
Протокол 2

Учредители на Обществения съвет при ПГСАГ „Васил Левски“

Инж. Диана Христова – експерт РУО Варна
Инж. Магдалена Вуцора – директор ПГСАГ
Инж. Евгений Витанов – Фирма ПЕР ЕНД ВИ
Росица Минчева – училищен психолог
Калин Бенчев – представител Ферника груп
Марина Йорданова – родител от 10а
Славка Бекчиева- родител от 9в
Росица Лепчева – родител от 11б
Десислава Борисова – родител от 12а
Красимир Димитров – родител от 12в
Петя Касабова – фирма Матекст
Стефка Тодорова – родител от 10д
Мариела Бойчева – фирма Матекс
Бисерка Асенова