гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Педагогически колектив 2019/2020

Ръководство:
Директор – Мария Димитрова Петрова
ПДУВД- Милена Николаева Янева
ПДУПД – Милена Ангелова Лефтерова

Психолог:


Български език и литература

Иван Василев Иванов
Моника Стефанова Христова

Чуждоезиково обучение

Ангел Димитров Калицов
Пенка Георгиева Желева
Ваня Христова Недялкова
Красимира Атанасова Стоянова
Цветелина Христова Илиева
Диана Кръстева Герасимова
Стояна Георгиева Петрова
Дора Иванова Костова

Математика
Светла нанева Пенкова
Нелка Севкова Георгиева
Дарина Петрова Янкова

История
Ева Маркова Джоджева
География
Мария Христова Василева

Философски цикъл

Василена Иванова Иванова

Биология
Георги Бориславов Димитров

Физика

Павлина Стоянова Петкова

Химия
Костадинка Радкова Великова

Физическо възпитание и спорт
Пламен Тодоров Генчев
Юлиян Димитров Жеков


Строителни инженери

арх. Тодор Димитров Кръстев
инж. Светлана Гилева Чернева
инж. Величка Великова Илинова
инж. Жечка Йорданова Атанасова

Геодезисти
инж.Даниела Стефанова Симеонова
инж. Галя Миткова Димитрова

Икономика
Мария Цветкова Митева
Снежанка Йорданова Байкушева

Практика
Галин ИвановГеоргиев
Благовест Георгиев Богомилов