гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 info-400063@edu.mon.bg 052756-756

Педагогически специалисти
учебна 2022/2023 година

1

Мария

Димитрова

Петрова

директор

2

Милена

Николаева

Янева

ЗДУД

3

Милена

Ангелова

Лефтерова

ЗДУПД

4

Тодорка

Томова

Янева

уч.психолог

5

Иван

Василев

Иванов

БЕЛ

6

Моника

Стефанова

Христова

БЕЛ

7

Галина

Стефанова

Илиева

БЕЛ

8

Катерина

Анатолиева

Несторова

БЕЛ

9

Ангел

Димитров

Калицов

НЕ

10

Цветелина

Христова

Илиева

РЕ

11

Дора

Иванова

Костова

АЕ

12

Красимира

Атанасова

Стоянова

АЕ

13

Ваня

Христова

Недялкова

АЕ

14

Таня

Трендафилова

Адамова

АЕ

15

Полина

Йорданова

Тонева

АЕ

16

Светлин

Харалапиев

Стоянов

АЕ

17

Йоана

Мирославова

Стоянова

АЕ

18

Светла

Нанева

Пенкова

М/ИТ

19

Дарина

Петрова

Янкова

М/ИТ

20

Цветана

Петкова

Димова

М

21

Евгения

Михайлова

Янева

М

22

Петя

Желева

Михалева

М/ИТ

23

Ева

Маркова

Джоджева

И

24

Нина

Тодорова

Ангелова

И

25

Мария

Христова

Василева

Г

26

Василена

Иванова

Иванова

Фил

27

Нели

Кирякова

Недева – Коевчинова

Фил.

28

Георги

Бориславов

Димитров

Б

29

Павлина

Стоянова

Петкова

ФИЗ.

30

Костадинка

Радкова

Великова

 Х

31

Юлиян

Димитров

Жеков

ФВС

32

Пламен

Тодоров

Генчев

ФВС

33

Стефан

Веселинов

Стоянов

ФВС

34

Костадин

Руменов

Колев

ФВС

35

Лилия

Петрова

Петрова

арх.

36

Димитричка

Неделчева

Драганчева

инж.

37

Жечка

Йорданова

Атанасова

инж.

38

Александър

Маринов

Байрактаров

инж.

39

Нина

Димитрова

Павлова

инж.

40

Даниела

Стефанова

Симеонова

геод.

41

Галя

Миткова

Димитрова

геод.

42

Бистра

Игнатова

Димитрова

геод.

43

Пламен

Димитров

Панайотов

геод.

44

Мария

Цветкова

Митева

икон.

45

Снежанка

Йорданова

Байкушева

икон.

46

Мая

Иванова

Илиева

икон.

47

Благовест

Георгиев

Богомилов

прак.

48

Живомир

Желязков

Петков

прак.

49

Гергана

Недкова

Янева

прак.

50

Красимир

Петров

Кръстев

музика