гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Педагогически специалисти
учебна 2020/2021 година

Мария  Димитрова Петрова Директор
Милена Николаева Янева ЗДУД
Милена Ангелова Лефтерова ЗДУПД
Тодорка  Томова Янева уч.психолог
Иван Василев Иванов БЕЛ
Моника  Стефанова Христова БЕЛ
Ростислав Росенов Пенчев БЕЛ
Ангел Димитров Калицов НЕ/ИЦ
Дора  Иванова Костова АЕ
Красимира Атанасова Стоянова АЕ
Ваня  Христова Недялкова АЕ
Георги  Петров Андреев АЕ
Цветелина  Христова Илиева РЕ /БЕЛ
Светла  Нанева Пенкова М/ИТ
Дарина  Петрова Янкова М/ИТ
Венециан Димитров Тодоров М
Ева  Маркова Джоджева И
Мария Христова Василева Г
Василена  Иванова Иванова Фил
Георги Бориславов Димитров Б
Павлина  Стоянова Петкова ФИЗ.
Костадинка Радкова Великова  Х
Юлиян Димитров Жеков ФВС
Пламен Тодоров Генчев ФВС
Лилия Петрова Петрова арх.
Светлана  Гилева Чернева инж.
Жечка  Йорданова Атанасова инж.
Александър Маринов Байрактаров инж.
Даниела Стефанова Симеонова геод.
Галя  Миткова  Димитрова геод.
Величка Великова Илинова геод.
Мария Цветкова Митева икон.
Снежанка  Йорданова Байкушева икон.
Ивелин Димитров Илиев прак.
Благовест Георгиев Богомилов прак.
Таня  Боева Лефтерова музика