гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Самостоятелна форма на обучение

Дати за провеждане на изпитни сесии за ученици самостоятелна форма на обучение през учебна 2020/ 2021г.

До 16.09.2020 г. се подават заявления за записване в СФО за новата учебна 2020/2021 година

Приравнителни изпити за ученици от VIII клас за I срок на учебна 2020/2021 г:

Дати за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки  – втора поправителна сесия на учебната

Дати за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки  от самостоятелна форма на обучение, ХI клас и XIIклас – първа поправителна сесия на учебната 2020/2021 г.

Дати за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки  от самостоятелна форма на обучение, IХ клас и X клас – първа поправителна сесия на учебната 2020/2021 г.

Дати за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки  самостоятелна форма на обучение, IХ и X клас  – редовна сесия на учебната 2020/2021 г.

Дати за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки  самостоятелна форма на обучение, IX и X клас  – редовна сесия на учебната 2020/2021 г.

Учебници и учебни помагала за уч. 2020/2021 год.

График – консултации по предмети

Правилник за приемане и обучение на ученици в СФО

Организация на обучението в СФО