гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Самостоятелна форма на обучение

Дати за провеждане на изпитни сесии за ученици самостоятелна форма на обучение през учебна 2021/ 2022г.

До 16.09.2021 г. се подават заявления за записване в СФО за новата учебна 2021/2022 година

Дати за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки самостоятелна форма на обучение  – сесия юли на учебната 2021/2022 г.

Дати за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки  самостоятелна форма на обучение  – втора поправителна сесия на учебната 2021/2022 г

Приравнителни изпити  – самостоятелна форма на обучение, записани за учебна 2021/2022 г.

Дати за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки  от самостоятелна форма на обучение – първа поправителна
сесия на учебната 2021/2022 г.

Приравнителни изпити за следните ученици – самостоятелна форма на обучение, записани за
учебна 2021/2022 г

Правилник за приемане и обучение на ученици в СФО 2021

Организация на обучението в СФО

Ред и условия за организация на самостоятелната форма на обучение през учебната 2021/ 2022 г.

График на изпитите за учебна 2021/2022 г.

График приравнителни изпити 2021/2022 г.

График изпити СФО редовна сесия 2021/2022 г.