гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Свободни места в ПГСАГ

ЗАПОВЕД № РД – 09 – 490 от 6.07.2021 г.
Варна

       На основание чл.258 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.104, ал. 2 от Наредба №10 от 1.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

ОБЯВЯВАМ:

следните свободни места в ПГСАГ „Васил Левски“ до утвърденият държавен план – прием за учебна 2021/2022 г.към 6.07.2021 г. както следва:  

клас

Професия /специалност

Изучаван език

брой свободни места

В

Транспортно строителство

Английски разширено

изучаван

6

Х А

Строителен техник/Строителство и архитектура

Английски разширено

изучаван

2

Х Б

Техник -реставартор/ Архитектурна реставрация

Английски разширено

изучаван

6

Х В

Брокер/ Недвижими имоти

Английски интензивно

изучаван

5

Х Г

Геодезист/ Геодезия

Английски разширено

изучаван

3

   Кандидат учениците могат да се запознаят с условията за кандидатстване и да подадат заявление в канцеларията на Гимназията до 10.09.2021 г. всеки работен ден от 8.30. до 16.00 ч.

   Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на М.Янева – ЗДУД.

   Мария Петрова

Директор на ПГСАГ „В.Левски“