гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Спечелен проект

                                  

  ПГСАГ  „Васил Левски“

               „Vasil Levski” Professional High School of Construction, Architecture and Geodesy

 

С радост съобщаваме за спечелен проект по мобилност KA1 Erasmus+ сектор „Професионално образование и обучение”  на  тема:   „Усвояване на  практически  подходи в обучението и прилагане на международни стандарти  в строителството, архитектурата и геодезията.”

Мобилността за международна практика в реална работна среда,  ще се осъществи през следващата учебна (2020/2021) година в Италия – град Милано. Проектът предвижда участие на ученици от 10 – 12 клас.  Учебната програма е предназначена за:

  • професия Строителен техник”,    специалност   „Строителство и архитектура“
  • професия „Техник – реставратор”,   специалност   „Архитектурна  реставрация” 
  • професия „Геодезист”,    специалност  „Геодезия”
  • професия „Брокер”,     специалност  „Недвижими имоти”