гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 info-400063@edu.mon.bg 052756-756

Стратегия проекти

Стратегия

Цели и приоритети за участие в международни програми и проекти

ПГСАГ „В. Левски“ участва в международни програми и проекти с цел да издигне нивото на професионалното образование и обучение на младежите;
да улесни професионалната им интеграция в ЕС;
да разшири сътрудничеството с нови партньори; да стимулира изучаването на чужди езици от младите хора;
да опознае културата на държавите от ЕС;
да мотивира в учениците по – активно и задълбочено участие в учебния процес. Резултатите, които очакваме от реализираните проекти са:
– Прилагане на нови методи и добри практики в учебния процес.
– Преодоляване езиковата бариера в комуникацията между младите хора в ЕС.
– Установяване на трайно партньорство с образователни организации.
– Обогатени познания на учениците за културата на държавите от ЕС.
– Придобити умения за общуване, за работа в екип и за решаване на проблеми и конфликти.