гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Съобщение

На основание т.4 от заповед № РД 09 – 3596/20.10.2021 г. на Министъра на МОН и внесено предложение от Началника на РУО – Варна до Министъра на МОН за преминаване в ОРЕС на училищата в община Варна обучението от разстояние в електронна среда в ПГСАГ „Васил Левски“ ще се осъществява както следва:

От 21.10. 2021г. до 27.10.2021 г.  дистанционно ще учат учениците от 9, 11 и 12 класове.

Учебните часове в ОРЕС ще се водят синхронно в Майкрософт Тиймс с продължителност 40 мин. и съгласно установеното седмично разписание.

В посоченият период всички ученици от 8 и 10 клас ще провеждат учебните часове присъствено в училище.