гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 info-400063@edu.mon.bg 052756-756

„Водно строителство”

Балообразуване:
– утроената оценка от теста по БЕЛ
– оценката от теста по Математика
– оценката по География от Свидетелство за основно образование
– оценката по Изобразително изкуство от Свидетелство за основно образование

с изучаване на английски език

1. Общо описание на специалността:
По тази специалност се подготвят кадри, чиято дейност е свързана с проектирането, техническото ръководство, изпълнението на строителството на ВиК инсталации и дейности.
Завършилият тази специалност ще може:
– да извършва проектиране на ВиК инсталации;
– да изработва конструктивни проекти на инженерни съоръжения;
– да изпълнява ВиК дейности в сгради/жилищни, промишлени/,дворни ВиК инсталации, поливни системи, фонтани, поддръжка на съответните обекти и съоръжения.
– да изпълнява специализирано или цялостно техническо ръководство на ВиК мрежи
– да изготвя сметна документация.

2. Вид на учебното заведение, срок и форма на обучение:
– вид на учебното заведение: професионална гимназия;
– срок на обучение: 5 години;
– форма на обучение: дневна.

3. Реализация:
Завършилият тази специалност може да работи във фирми, извършващи строителство и ремонтни работи на ВиК мрежи, технически и инвеститорски служби.

4. Възможности за израстване в кариерата:
Полученото образование дава възможност за продължаване на обучението в колеж и ВУЗ.