гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Заповед РД-09-507/28.01.2020 г.
Определям:
Преустановяване на учебните занятия в ПГСАГ „Васил Левски” за периода от 28.01.2020 г. до 4.02.2020 г. включително поради рязко увеличаване на заболеваемостта от грип и ОРЗ и въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Област Варна
Директор ПГСАГ