гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Заповед РД-09-508/28.01.2020 г.
Определям:
Междусрочна ваканция за учениците от VIII до XII клас на 5.02.2020 г. /сряда/.
Учебните занятия се възстановяват на 6.02.2020 г./четвъртък/ съгласно седмичното разписание за П-ри учебен срок
Директор на ПГСАГ