гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

График присъствено и ОРЕС

ГРАФИК ЗА РЕДУВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ С ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА /ОРЕС/ ЗА ПЕРИОДА ОТ 12.04. ДО 29.04.2021 г.     12.04.- 23.04.21 г. 26.04. – 29.04.21 г. VIII A присъствено ОРЕС VIII Б присъствено ОРЕС VIII… Read More

Заповед присъствено обучение

З А П О В Е Д  № РД- 09- 329 от 9.04.2021 г. Варна           На основание чл.258 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, заповед № РД 01 – 220/ 8.04.2021 г. на Министъра… Read More

Родителска среща

На 18.03.2021 год.- четвъртък от 18 часа ще се проведе родителска среща за всички класове – Присъствена!

Заповед за работа в електронна среда

З А П О В Е Д  № РД- 09- 315 от 12.03.2021 г. Варна           На основание чл.258 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, заповед РД 01 – 786 от 11.03.2021 г. на Директора… Read More

Поздравителен адрес

ПОЗДРАВИТЕЛЕН  АДРЕС             На  19.02.2021г.  в ПГСАГ „Васил  Левски”  – гр. Варна  се  проведе  училищния кръг на   Национално  състезание  по  професионално направление  „Строителство”   –   „Най-добър млад строител”.            Участваха  19  ученици от  гимназията,  които  се  състезаваха в четири… Read More