гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Достойно представяне на ученици от ПГСАГ „Васил Левски“ в отговор на едно невероятно предизвикателствовието Ученици от VІІІ ‘А’ клас при Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски” се състезаваха и класираха в предизвикателство между 270 отбора… Read More

Важно

ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ!

Заповед

З А П О В Е Д  № РД- 09- 607 от 14.03.2020 г. Варна           На основание чл.258 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.63, ал.1, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето… Read More