гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Важно

Откриване на учебната 2021/2022 година Откриване на учебната година 15.09.2021 от 9,30 – за 8 клас от 10,30 – за 9 клас от 11,00 – за 10 клас от 11,30 – за 11 и 12 клас

Учебници за учебната 2021/2022 година

8 клас- Учебници 8 клас 9 клас –Учебници 9 клас 10 клас – Учебници 10 клас 11 клас – Учебници 11 клас 12 клас – Учебници 12 клас

Важно!

Важно за родителите на новоприетите ученици Родителска среща за 8 клас ще се проведе на 9.09.2021 г. – четвъртък от 18.00 ч.

Свободни места в ПГСАГ

ЗАПОВЕД № РД – 09 – 490 от 6.07.2021 г.Варна        На основание чл.258 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.104, ал. 2 от Наредба №10 от 1.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното… Read More

ЛЯТНА СТРОИТЕЛНА АКДЕМИЯ/ LEADER SUMMER ACADEMY – гр.Габрово

Участие на ученици от ПГСАГ „Васил Левски” – гр.Варна в ЛЯТНА СТРОИТЕЛНА АКДЕМИЯ/ LEADER SUMMER ACADEMY – гр.Габрово, в периода 02.07.2021 г. – 04.07.2021 г.  На 02.07-04.07.2021 година се проведе за трети път ЛЯТНА СТРОИТЕЛНА АКДЕМИЯ/ LEADER SUMMER… Read More