гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Изведена практика 11 клас

Изведена учебна практика на учениците от ХІ клас, проведена в периода 1 – 14 юли 2020 година.  професия: «Строителен техник» специалност: «Строителство и архитектура» професия: «Брокер» специалност: «Недвижими имоти»
професия: «Геодезист» специалност: «Геодезия» Изведената учебна практика на учениците в 11 клас е насочена към формиране на практически умения за работа както самостоятелно, така и в екип, под ръководството на специалисти от строителни и геодезически фирми или служби с предмет на дейност, свързани с геодезическото производство, както и в
стопанските и административни дейности на фирми за недвижими имоти.