гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Важно

На 9.09.2020 г. от 18.00 ч. родителска среща за новоприетите ученици от 8 клас.