гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

ВАЖНО

Откриването на учебната 2020/2021 година ще се състои на 15.09.2020 г. :

 – от 9:30 часа в двора на ПГСАГ за VIII клас.
 – от 10.00 часа  за IX и X клас.
– от 11.00 часа за XI  и XII клас.
Присъствието на учениците с маски е задължително! Лица без маски няма да бъдат допускани в Гимназията!

Списък на стаите и класните ръководители