гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

ЛЯТНА СТРОИТЕЛНА АКДЕМИЯ/ LEADER SUMMER ACADEMY – гр.Габрово

Участие на ученици от ПГСАГ „Васил Левски” – гр.Варна в ЛЯТНА СТРОИТЕЛНА АКДЕМИЯ/ LEADER SUMMER ACADEMY – гр.Габрово, в периода 02.07.2021 г. – 04.07.2021 г.

 На 02.07-04.07.2021 година се проведе за трети път ЛЯТНА СТРОИТЕЛНА АКДЕМИЯ/ LEADER SUMMER ACADEMY в гр.Габрово. Участваха  ученици от 10-ти клас до студенти първи курс. От ПГСАГ „Васил Левски” – гр.Варна взеха участие 7 ученици :

Константин Янакиев и Павел Джанев от XIб кл.;

Стефан Стойков и Християн Стоянов от   XIв кл.; 

Давид Кючуков , Ибрахим Ибриям и Траян Иванов от Xб кл.

Лятната акдемия се проведе в рамките на 8 рунда –  12 броя практически задачи  с 8 ментора. Учениците бяха разпределени в 5 екипа избрани на случаен принцип. Целта на лятната строителна акдемия е участниците да се запознаят и научат новите методи в строителството , както и да придобият умения за работа в екип и  развият лидерски качества. Учениците работиха  по  проекта  Винербергер, Хидрострой АД  , PERI, БОКАЛ, Fibran , Semmelrock Bulgaria, G.P.GROUP JSK, HTI BULGARIA.

Практическите рундове се състояха от 12 строителни  задачи с 8 ментора. Критерии за оценяване бяха качеството на изпълнение , работата в екип , организация на работното място, бързина и представяне на работата(почистване на инструментите и работното място.)

Учениците се представиха достойно и спечелиха едно четвърто , две пети места и две осми места.

Групата на Траян и Павел бе удостоена като най-атрактивна и получиха допълнително овации от всички участници в Академията.