гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Съобщение

През месец януари 2020г. в ПГСАГ „ Васил Левски” се проведе литературен конкурс за най-добре написано есе на тема: „Наркотиците- моята гледна точка”. В конкурса се включиха любознателни ученици като проучваха, дебатираха и анализираха информационни материали и брошури по темата за вредата и влиянието на психоактивните вещества върху организма. Най- активните представиха есе на тема „ Наркотиците- моята гледна точка”. Участниците в конкурса бяха ангажирани в дейност, която цели да повиши информираността на всички ученици за вредата от наркотиците и влиянието им върху човешкия организъм. Освен за развитие на творческите им способности, инициативата способства и за възможността младежите да демонстрират отношението си към наркотиците, като чрез писмено изложение активно да агитират за живот без дрога и да подтикват връстниците си към водене на по-здравословен начин на живот. Специално подбрано жури разгледа , оцени и класира на първо, второ и трето място най-интересните есета. Изборът беше труден и оспорван, но накрая единодушно бяха излъчени и наградени с грамоти и подаръци следните отличили се ученици: На първо място – Мария Стоева Георгиева - Х Б; На второ място – Наташа Ралицова Вълчанова- Х Б; На трето място – Радостина Апостолова Георгиева- Х Б клас. Ръководството на ПГСАГ „ Васил Левски” поздравява всички участници и им желае здраве и успех на следващите инициативи на училището.