гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

ВАЖНО

На основание заповед РД-01-124/13.03.2020 год. се преустановяват учебните занятия и всички изънкласни мероприятия в училища, университети и други образователни организации до 29.03.2020 год. Учителите да изчакат на е-мейлите си указания за работа.