гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

ВАЖНО

       Уважаеми ученици и родители,

   ПГСАГ ‘‘ Васил Левски‘‘ въвежда дистанционна форма на обучение считано от 16.03.2020 г. Във връзка с въведеното извънредно положение поради усложнена епидемиологична обстановка. Учебният процес ще се провежда при спазване на седмичното разписание/ график публикувано по долу. Учителите ще използват различните възможности на онлайн обучението и разнообразни форми на обучение в електронна среда. Всеки класен ръководител и педагогически специалист ще ви предостави нужната ви допълнителна информация.

   Като ви желая здраве, оставам на ваше разположение. Заедно ще се справим!!!

С уважение,
Мария Петрова
Директор на ПГСАГ ‘‘ Васил Левски‘‘

 Уч пр ІI СРОК-19-20 Дистанционно