гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 info-400063@edu.mon.bg 052756-756

Възлагане на обществена поръчка по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ на Оперативна програма „Региони в Растеж“ 2014-2020г.- Североизточен регион по проект BG16RFOP001-3.002-0019-С05“ „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Варна, Добрич, Разград, Силистра и Шумен“ е обявена Обществена поръчка през ЦАИС-ЕОП „Доставка на нова, неупотребявана компютърна, друга офис техника   за нуждите на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски“ – Варна по чл. 18, ал. 1, т. 5 от ЗОП вр. чл.20, ал.3, т.2 ЗОП.“

Решение за откриване на процедура

Документация за провеждане на обществена поръчка /zip/

Реализирани международни програми и проекти

ПРОЕКТ 2017-1-BG01-KA102-035548 „Усвояване на практически подходи в прилагането на европейски стандарти за реставрация и консервация на културно – историческо наследство“ по Програма Еразъм + От 27.8.2018г. до 13.9.2018г. 20 ученици от ПГСАГ «Васил Левски»- Варна и двама ръководители: инж. Светлана Чернева и г-жа Дарина Янкова провеждат в гр. Болоня, Италия, планираната практика по Проект 2017-1-BG01-KA102-035548 „Усвояване на практически подходи в прилагането на европейски стандарти за реставрация и консервация на културно – историческо наследство“ по Програма Еразъм +. Под ръководството на високо квалифицирани специалисти – архитекти и реставратори учениците се запознават със съвременните технологии за реставриране на сгради и паметници от културното и историческо наследство на Италия. Професор Мануела Рубини представи на участниците някои от най-значимите за Болоня и Италия архитектурни обекти, съхранени за поколенията благодарение на предприетите реставрационни работи : Двете кули, Гаризенда и Азинели(12 век) – символи на града, Аркигимназията- най-старият университет в западна Европа (1088г.), в който през 12 в. е работил и създал своя школа в правото български учен , сведения за когото са съхранени в градските архиви. дворците Акурсио и Поджи, катедралите «Сан Петронио», «Сан Доменико» и «Сан Пиетро» , множество църкви, включително и църквата «Санта Мария деи Булгари», арките в града с дължина повече от 36 километра. В Академията за изящни изкуства учениците бяха запознати с условията, които предлага университетът за студентите за специалностите по реставрация, а професор Аугусто Джуфреди представи участието на техни абсолвенти при реставрирането на надгробни паметници от Болоня, галерията на Виктор Емануил в Милано и моста Риалто във Венеция. С голям интерес учениците си водят записки, правят снимки и публикуват в групата на проекта. СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия – град Варна спечели проект по Програма Еразъм+ -„Усвояване на практически подходи в прилагането на европейски стандарти за реставрация и консервация на културно – историческо наследство“. Идеята на проекта включва мобилност с цел обучение и практика на ученици в предоставените от партньора Се. S. F. Or,Италия, работни визити в 12 архитектурни студиа, обучителни и обществени институции в Рим, специализирани фирми. Посещението в Италия се осъществява в два периода: две групи по десет ученици и по един придружаващ учител – първа група 04.04 2018 – 20.04.2018г. и втора група-30.06.2018 г. – 16.07.2018 г. Предвидени са 15 дена мобилност и 2 дена за път, планираните обекти за визити 12.v Бъдещите специалисти ще се запознаят как се организира консервация на сгради посещавайки архитектурни студиа:“D’Arc“, „Prisma“, „Fuksas“, с цел запознаване с техните начини за изготвяне на проекти и контролиране на реставрационни строежи, на които са дадени високи оценки; ще посетят школите към университети „Quasar Design University“ и „Sapienza“ за наблюдение процеса на изготвяне на чертежи и макети, с помощта на 3D програми и графики; ще усвоят добри практики за имплантиране на природата в проектната идея, разглеждане на студентска изложба с добри архитектурни работи на реставрирани сгради с обществено предназначение. Интересни са планираните визити в център за технологични изследвания „The Crit“ за опазване на културното наследство в дигиталната ера, запознаване с модела „Smart education“ =“Smart job“ в областта на подготовката на архитекти и реставратори в Италия. 2012-2014 – Секторна програма „Коменски“ – училщни партньорства – Проект“ Природата – дар за тялото и душата“ – Презентация “ 2007- 2008 год – Европейски иновации в архитектурните визуации – Германия 2007 – 2009 год. – Програма Сократ – Проект „Хранене в хармония с природата“ 2006- 2007 – Реализиране на проект „Хранене в хармония с природата“ по Програма“Сократ“-„Коменски“ 1. 01.11.2005 – 01.11.2006 – Програма Леонардо да Винчи – Проект „Саниране на сгради- нова технология за нов живот“ 02.09.2005 – 31.08.2006 год. – Програма Сократ, подпрограма Коменски – Проект на тема „Планиране на идеалния град“ От 2004г. реализираме проект От Варна до Плебен да построим Европа! Новости в Европейското строителство“ по програма „Леонардо да Винчи“ ІІ съвместно с Професионален лицей гр.Плебен – Франция. През Февруари 2005г. учител от гимназията участва в двуседмичен квалификационен курс на тема „Съвременни методи на преподаване на английски език“ по Програма“Сократ“-„Коменски“ 2. През 2003-2004г. ученици и учители работиха по проект „Моят град – твоят град“ с немскоговорящи ученици от Турция, Чехия и Кот ди Воар /обмяна на информация по електронна поща, писмена кореспонденция и аудио-видео материали/. Учител от гимназията участва със стипендия на Гьоте Институт в едномесечен семинар на тема „Работа по проекти“ във гр.Фрайбург – Германия. От 2000г. гимназията осъществява традиционен обмен на ученици с Германия за професионална подготовка /учебна практика/, а през 2002г. бе реализиран и проект“Архитектурата на Варна и Олденбург“ със съдействието на Община Варна и Сдружение „Европейски проекти в България“ . Участие в семинари на тема „Образователната система в Холандия“, организирани от фондация „Източноевропейски проекти“ в гр.Дордрехт – Холандия.