гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Важно

Откриване на учебната 2021/2022 година

Откриване на учебната година 15.09.2021 от 9,30 – за 8 клас

от 10,30 – за 9 клас

от 11,00 – за 10 клас

от 11,30 – за 11 и 12 клас

Важно!

Важно за родителите на новоприетите ученици

Родителска среща за 8 клас ще се проведе на 9.09.2021 г. – четвъртък от 18.00 ч.

Свободни места в ПГСАГ

ЗАПОВЕД № РД – 09 – 490 от 6.07.2021 г.
Варна

       На основание чл.258 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.104, ал. 2 от Наредба №10 от 1.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

ОБЯВЯВАМ:

следните свободни места в ПГСАГ „Васил Левски“ до утвърденият държавен план – прием за учебна 2021/2022 г.към 6.07.2021 г. както следва:  

клас

Професия /специалност

Изучаван език

брой свободни места

В

Транспортно строителство

Английски разширено

изучаван

6

Х А

Строителен техник/Строителство и архитектура

Английски разширено

изучаван

2

Х Б

Техник -реставартор/ Архитектурна реставрация

Английски разширено

изучаван

6

Х В

Брокер/ Недвижими имоти

Английски интензивно

изучаван

5

Х Г

Геодезист/ Геодезия

Английски разширено

изучаван

3

   Кандидат учениците могат да се запознаят с условията за кандидатстване и да подадат заявление в канцеларията на Гимназията до 10.09.2021 г. всеки работен ден от 8.30. до 16.00 ч.

   Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на М.Янева – ЗДУД.

   Мария Петрова

Директор на ПГСАГ „В.Левски“

ЛЯТНА СТРОИТЕЛНА АКДЕМИЯ/ LEADER SUMMER ACADEMY – гр.Габрово

Участие на ученици от ПГСАГ „Васил Левски” – гр.Варна в ЛЯТНА СТРОИТЕЛНА АКДЕМИЯ/ LEADER SUMMER ACADEMY – гр.Габрово, в периода 02.07.2021 г. – 04.07.2021 г.

 На 02.07-04.07.2021 година се проведе за трети път ЛЯТНА СТРОИТЕЛНА АКДЕМИЯ/ LEADER SUMMER ACADEMY в гр.Габрово. Участваха  ученици от 10-ти клас до студенти първи курс. От ПГСАГ „Васил Левски” – гр.Варна взеха участие 7 ученици :

Константин Янакиев и Павел Джанев от XIб кл.;

Стефан Стойков и Християн Стоянов от   XIв кл.; 

Давид Кючуков , Ибрахим Ибриям и Траян Иванов от Xб кл.

Лятната акдемия се проведе в рамките на 8 рунда –  12 броя практически задачи  с 8 ментора. Учениците бяха разпределени в 5 екипа избрани на случаен принцип. Целта на лятната строителна акдемия е участниците да се запознаят и научат новите методи в строителството , както и да придобият умения за работа в екип и  развият лидерски качества. Учениците работиха  по  проекта  Винербергер, Хидрострой АД  , PERI, БОКАЛ, Fibran , Semmelrock Bulgaria, G.P.GROUP JSK, HTI BULGARIA.

Практическите рундове се състояха от 12 строителни  задачи с 8 ментора. Критерии за оценяване бяха качеството на изпълнение , работата в екип , организация на работното място, бързина и представяне на работата(почистване на инструментите и работното място.)

Учениците се представиха достойно и спечелиха едно четвърто , две пети места и две осми места.

Групата на Траян и Павел бе удостоена като най-атрактивна и получиха допълнително овации от всички участници в Академията.