гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

ВАЖНО

Грипната ваканция във Варна и областта е отменена след заседание на Областната комисия за борба с грипа и острите респираторни заболявания. Учениците да се явят в училище на 10.02.2020 година с учебната програма за втори срок

 

Важно

Във връзка с дадено задължително предписание от РЗИ-Варна и съгласно чл. 105, ал. 5 от ЗПУО, училищата от област Варна преустановяват учебни занятия за периода 06 февруари - 7 февруари 2020 г. включително. Съгласно Протокол № РД -02-1/04.02.2020 г. "остават в сила разпоредените противоепидемични мерки, взети с решение на комисията при заседание на 27.01.2020 г. за срок до 07.02.2020 г. включително."
За учителите на 06.02.2020 год. от 10 часа Педагогически съвет за приключване на първи срок.

Заповед РД-09-508/28.01.2020 г.
Определям:
Междусрочна ваканция за учениците от VIII до XII клас на 5.02.2020 г. /сряда/.
Учебните занятия се възстановяват на 6.02.2020 г./четвъртък/ съгласно седмичното разписание за П-ри учебен срок
Директор на ПГСАГ

Заповед РД-09-507/28.01.2020 г.
Определям:
Преустановяване на учебните занятия в ПГСАГ „Васил Левски” за периода от 28.01.2020 г. до 4.02.2020 г. включително поради рязко увеличаване на заболеваемостта от грип и ОРЗ и въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Област Варна
Директор ПГСАГ

Важно

На вниманието на лица, придобили право да положат държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2019/2020 година Дати за провеждане на държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация, както и сроковете за подаване на заявления за полагане на държавни изпити за обучаваните за съответните сесии, както следва: І. За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2019 / 2020 година Сесия януари За първа, втора, трета и четвърта степен: - Срок за подаване на заявления до 20.12.2019г. Изпит по теория – 22.01.2020г. Изпит по практика – 23.01.2020г., 24.01.2020г., и 27.01.2020г. Държавен изпит по теория на професията и специалността за придобиване на втора, трета и четвърта степен на професионална квалификация: 22.01.2020 год. /сряда/ - начало 9:00 ч.
Държавен изпит по практика на професията и специалността за придобиване на втора, трета и четвърта степен на професионална квалификация: 23.01.2020г., 24.01.2020г., 27.01.2020г. - начало 09:00 ч. Учениците да заемат, определените им места, не по - късно от 08:30 часа. II. Резултатите от проведените държавни изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на втора, трета и четвърта степен на професионална квалификация ще бъдат обявени най - късно до 3 работни дни след провеждането им в канцеларията на училището и на информационното табло на I- ви етаж на ПГСАГ „Васил Левски” - Варна. ОТ РЪКОВОДСТВОТО