гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Събитие

На 14.11.2019 г. ще бъде направена първата копка и сложено началото на ремонта в ПГСАГ „Васил Левски“. Той се финансира от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по проекта „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Варна, Добрич, Разград, Силистра и Шумен“. Общата му стойност е 15 574 000 лв. Бенефициент е Министерството на образованието и науката. ПГСАГ „Васил Левски“ е една от професионалните гимназии, включени в проекта. Изпълнението на заложените дейности ще доведе до цялостна външна и вътрешна реконструкция на сградния фонд и прилежащите дворни площи, подновяване на обзавеждането и оборудването. Планира се подмяна на покрива и част от ВиК и ел. инсталации, външно саниране, боядисване и смяна на подови настилки и дограма. Също така ще бъде изграден външен асансьор. Размерът на инвестицията е 908 400 лева. Проектът за ремонт и обзавеждане на 15-те гимназии цели да бъде обновена амортизираната база на професионалните училища в региона, като по този начин Министерство на образованието и науката се стреми да насърчи запазването на традиционните за региона на Варна, Добрич, Разград, Силистра и Шумен професионални специалности. Инвестициите в образователните институции предвиждат обновяване и модернизация на учебните кабинети, лабораториите, спортните съоръжения и учебните работилници. Проектът е стартирал на 27.02.2017г. и ще продължи до 27.09.2020г.

Събитие

ДИМИТРОВДЕН В КАЛЕНДАРА НА БЪЛГАРИТЕ – ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА СТРОИТЕЛЯ
Във връзка с официално отбелязване на Димитровден – професионален празник на строителя и дните на отворени врати през месец октомври 2019 година в ПГСАГ "Васил Левски" - Варна на 25.10.2019г. ще се проведе отборно и индивидуално представяне на ученици в състезателни дисциплини на строителна тематика.

Покана

В периода 28 - 31.10.2019 г., ПГСАГ „ Васил Левски ’’ – Варна организира „Дни на отворените врати”. Под мотото "Европейската седмица на професионалните умения в България", приветстваме с добре дошли всички ученици от 5 до 7 клас. В рамките на събитието ще бъдат организирани съвместни занимания и беседи между учениците от гимназията и посетителите. Гости ще бъдат представители на работодателки организации, поканени да се включат кампанията.

Съобщение

На 6.10.2019 год от 18 часа ще се проведе родителска среща по класове

Съобщение

Откриването на новата учебна 2019/2020 година в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Васил Левски" ще бъде на 16.09.2019 от 10,00 часа. На 18.09 от 18.00 часа ще се проведе родителска среща за новоприетите ученици в 8 клас.