гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Заповед РД-09-508/28.01.2020 г.
Определям:
Междусрочна ваканция за учениците от VIII до XII клас на 5.02.2020 г. /сряда/.
Учебните занятия се възстановяват на 6.02.2020 г./четвъртък/ съгласно седмичното разписание за П-ри учебен срок
Директор на ПГСАГ

Заповед РД-09-507/28.01.2020 г.
Определям:
Преустановяване на учебните занятия в ПГСАГ „Васил Левски” за периода от 28.01.2020 г. до 4.02.2020 г. включително поради рязко увеличаване на заболеваемостта от грип и ОРЗ и въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Област Варна
Директор ПГСАГ

Важно

На вниманието на лица, придобили право да положат държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2019/2020 година Дати за провеждане на държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация, както и сроковете за подаване на заявления за полагане на държавни изпити за обучаваните за съответните сесии, както следва: І. За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2019 / 2020 година Сесия януари За първа, втора, трета и четвърта степен: - Срок за подаване на заявления до 20.12.2019г. Изпит по теория – 22.01.2020г. Изпит по практика – 23.01.2020г., 24.01.2020г., и 27.01.2020г. Държавен изпит по теория на професията и специалността за придобиване на втора, трета и четвърта степен на професионална квалификация: 22.01.2020 год. /сряда/ - начало 9:00 ч.
Държавен изпит по практика на професията и специалността за придобиване на втора, трета и четвърта степен на професионална квалификация: 23.01.2020г., 24.01.2020г., 27.01.2020г. - начало 09:00 ч. Учениците да заемат, определените им места, не по - късно от 08:30 часа. II. Резултатите от проведените държавни изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на втора, трета и четвърта степен на професионална квалификация ще бъдат обявени най - късно до 3 работни дни след провеждането им в канцеларията на училището и на информационното табло на I- ви етаж на ПГСАГ „Васил Левски” - Варна. ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Изява

Ученици от ПГСАГ „Васил Левски” отличени с Награда на Община Варна и Камара на инженерите на инвестиционното проектиранеза отлично представяне на VІІ Международно състезание за креативни умения – Varna spaghetti engineering 2019
На 15 - 17 ноември 2019г. ученици от ПГСАГ „Васил Левски” – гр. Варна, участваха четири отбора, състоящи се от по трима ученика:
1 отбор: 1. Цветан - ХІІ а клас 2. Габриел - ХІІ а клас 3. Емил - ХІІ а клас
2 отбор: 1. Манол - ХІ а клас 2. Виктория - ХІ а клас 3. Цветомира - ХІ а клас
3 отбор: 1. Нели - Х а клас 2. Пресияна - Х а клас 3. Чън И - Х а клас
4 отбор: 1. Джихан - Х а клас 2. Емил - Х в клас 3. Захари - Х в клас, с ръководители на отборите - инж. Жечка Йорданова и Благовест Богомилов.
В Международно състезание „Спагети Инженеринг – Варна”, участваха 13 отбора от 6 Професионални гимназии по строителство, архитектура и геодезия; 5 отбора студенти на ВСУ „Черноризец Храбър” и 1 отбор студенти от Харковски национален университет - Украйна. Практическото задание на състезанието включваше изграждане на сферичен купол от спагети по идея на учениците и изграждане на мост от спагети по идея на студентите.

Изява

На 16 ноември 2019г. се проведе Национално състезание „Градове на бъдещето“ в Икономически университет – Варна. От ПГСАГ „Васил Левски” участваха два отбора в състав : 1 отбор: 1. Жанита Николова ХІІ а клас 2. Наталия Георгиева ХІІ а клас
2 отбор: 1. Пламена Кирилова XII a2. Виктория Николова XII a
В състезанието освен ученици от гр. Варна участваха и ученици от ПГСАГ „Ангел Попов‘‘ гр. Велико Търново и гр. Девня
Учениците от ПГСАГ «Васил Левски» се представиха отлично при представяне на своите идеи и тяхното презентиране пред журито.