гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 info-400063@edu.mon.bg 052756-756

Поздравителен адрес

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

 Поредна победа за състезателите на ПГСАГ „Васил Левски” на  Регионален кръг на  Национално състезание „Най – добър млад строител” гр. Варна

 

 

           На  14  и  15  март  2024г.  Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия  „Васил Левски” – гр. Варна за пореден път е домакин на  Регионален кръг на състезанието „Най – добър млад строител”, което се провежда повече от 15 години по професионално направление „Строителство”. Организатор  на състезанието е  Министерството  на образованието и науката с партньори:   КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ,  КНАУФ България ЕООД, „МЕГАХИМ“ АД,  ХЕНКЕЛ  България  ЕООД,  ВИНЕРБЕРГЕР  България  ЕООД.
            Участници в Регионалния кръг на състезанието бяха 26 ученици от 6 професионални гимназии  в Североизточна България, осъществяващи  обучение  по професии  от  професионално направление „Строителство“   от  градовете  Русе, Варна, Силистра, Шумен,  Разград и Търговище.
            Учениците  се състезаваха в четири дисциплини – „Мазилки, шпакловки и бояджийски работи”,  „Облицовки и настилки”,  „Зидария”  и  „Сухо строителство”. 

            ПГСАГ  „Васил Левски” – гр. Варна участва със състезатели  в  четирите дисциплини:  „Зидария”   – Радомир Демиров и Дилън Костадинов,  „Мазилки, шпакловки  и  бояджийски  работи”  –  Николета Маджарова,  „Облицовки и настилки” – Димитър Марков  и „Сухо строителство” – Андрей Токар и Денис Мехмед.  Учениците се представиха блестящо  при изпълнение на практическите задачи  и достойно бяха класирани на  Първо място в различни състезателни дисциплини на състезание „Най- добър млад строител”  за учебна  2023/2024  година.

 

 

 

 

 

МАРИЯ ПЕТРОВА 
ДИРЕКТОР НА ПГСАГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

 

Изложба

Изложба: Биоразнообразие  – Как да предотвратим изчезването на животински и растителни видове

 През месец март ученици от ПГСАГ „Васил Левски” подготвиха изложба на проекти на на тема „Биоразнообразие: Как да предотвратим изчезването на животински и растителни видове. Цел: Развиване на стратегии и идеи чрез планове/постери/, презентации за справяне с изчезването на животински и растителни видове.

По време на изработването на проектите, учениците се запознаха с начините и подходите на хората за поддържане на живота на животинските и растителни видове, и се изучиха изчезналите животински видове в световен мащаб през вековете. Също така, извършиха и проучване на изчезналите и застрашени от изчезване животински и растителни видове на територията на България. С цел подпомагане на процеса по изработване на проектите, по време на уроците се проведе беседа на тема„Защитени растения и животни“.

Световният ден против тормоза и насилието в училище

На 28.02.24г. в ПГСАГ “Васил Левски“ – Варна беше отбелязан Световния ден против тормоза и насилието в училище – ден на розовата фланелка, който ежегодно се провежда в последната сряда на месец февруари. Всички дейности през деня бяха насочени към борбата и превенцията срещу тормоза в образователните институции. Учениците се събраха в двора на училището, за да демонстрират съпричастност, толерантност, разбиране и  емпатия в подкрепа на децата жертви на насилие и тормоз в училищна среда. Целта на събитието е повишаване на осъзнатостта и осведомеността на училищната общност относно насилието и тормоза, както и стимулиране на усещането за милосърдие и добросърдечност в междуличностните отношения при учениците. Бяха изработени плакати и букви, ползвайки отпадъчни хартиени материали, както и значки от рециклирани материали с емблема.