гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Изведена практика 11 клас

Изведена учебна практика на учениците от ХІ клас, проведена в периода 1 – 14 юли 2020 година.  професия: «Строителен техник» специалност: «Строителство и архитектура» професия: «Брокер» специалност: «Недвижими имоти»
професия: «Геодезист» специалност: «Геодезия» Изведената учебна практика на учениците в 11 клас е насочена към формиране на практически умения за работа както самостоятелно, така и в екип, под ръководството на специалисти от строителни и геодезически фирми или служби с предмет на дейност, свързани с геодезическото производство, както и в
стопанските и административни дейности на фирми за недвижими имоти.

Изведена практика 11 клас

Изведената учебна практика на учениците в 11 клас е насочена към формиране на
практически умения за работа
както  самостоятелно, така и в екип, под ръководството на специалисти от строителни и геодезически фирми или служби с предмет на дейност, свързани с геодезическото производство,
както и в  стопанските и
административни дейности на
фирми за недвижими имоти..

Спечелен проект

                                  

  ПГСАГ  „Васил Левски“

               „Vasil Levski” Professional High School of Construction, Architecture and Geodesy

 

С радост съобщаваме за спечелен проект по мобилност KA1 Erasmus+ сектор „Професионално образование и обучение”  на  тема:   „Усвояване на  практически  подходи в обучението и прилагане на международни стандарти  в строителството, архитектурата и геодезията.”

Мобилността за международна практика в реална работна среда,  ще се осъществи през следващата учебна (2020/2021) година в Италия – град Милано. Проектът предвижда участие на ученици от 10 – 12 клас.  Учебната програма е предназначена за:

  • професия Строителен техник”,    специалност   „Строителство и архитектура“
  • професия „Техник – реставратор”,   специалност   „Архитектурна  реставрация” 
  • професия „Геодезист”,    специалност  „Геодезия”
  • професия „Брокер”,     специалност  „Недвижими имоти”
                                                 

ВАЖНО

ВАЖНО!!!
СЪОБЩЕНИЕ
 ДЪРЖАВЕН  ИЗПИТ  ПО ТЕОРИЯ  И  ПРАКТИКА  НА  ПРОФЕСИЯТА  И  СПЕЦИАЛНОСТТА
 СЕСИЯ ЮНИ 2020 г.

   На вниманието на учениците, обучавани по:

Професия „Строителен техник”              специалност  „Строителство и архитектура”
Професия„Техник – реставратор”  специалност „Архитектурна реставрация”                Професия „Геодезист”                               специалност  „Геодезия”
Професия „Брокер”                                   специалност  „Недвижими имоти”

 Държавният изпит по теория на професията и специалността за придобиване на трета степен на професионална квалификация ще се проведе на 05.06.2020 год. /петък/ – начало 9:00 ч.

 Учениците от XIIА и XIIБ клас спец. «Строителство и архитектура»  да заемат  определените  им  места  в зали  303, 304, 305 и 306 не  по – късно от 08:45 часа.

 Учениците от XIIА  клас  спец. «Архитектурна реставрация»  да заемат  определените  им  места  в  зала 403 не  по – късно от 08:45 часа.

 Учениците от  XIIВ   клас   спец.  «Недвижими имоти» да заемат определените им места в зала 404 не  по – късно от 08:45 часа.

 Учениците от XIIВ клас спец. «Геодезия» да заемат  определените им места в зала 405 не  по – късно от 08:45 часа.

  1. На вниманието на учениците, обучавани по:

Професия „Строителен техник”        специалност  „Строителство и архитектура”                Професия „Техник – реставратор”    специалност  „Архитектурна реставрация”

Професия „Геодезист”                         специалност  „Геодезия”

Професия „Брокер”                             специалност  „Недвижими имоти”

             Държавният  изпит по практика на професията и специалността за придобиване на трета степен на професионална квалификация ще се проведе на 08.06.2020г., 09.06.2020г., 10.06.2020г.  –  начало 09:00ч.

 Учениците  от XIIА,  XIIБ,  XIIВ клас да заемат определените им места в учебните стаи – втори корпус, в дните определени за провеждане на изпита по практика,  не по – късно от 08:45 часа.

 III. Резултатите от проведените държавни изпити по теория и практика  на  професията  и  специалността за придобиване на трета  степен  на  професионална  квалификация  ще  бъдат  обявени  най – късно до  3 работни дни след провеждането им в канцеларията на училището и на информационното табло на I – ви етаж на ПГСАГ „Васил Левски” –  Варна.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО