гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

ВАЖНО

       Уважаеми ученици и родители,

   ПГСАГ ‘‘ Васил Левски‘‘ въвежда дистанционна форма на обучение считано от 16.03.2020 г. Във връзка с въведеното извънредно положение поради усложнена епидемиологична обстановка. Учебният процес ще се провежда при спазване на седмичното разписание/ график публикувано по долу. Учителите ще използват различните възможности на онлайн обучението и разнообразни форми на обучение в електронна среда. Всеки класен ръководител и педагогически специалист ще ви предостави нужната ви допълнителна информация.

   Като ви желая здраве, оставам на ваше разположение. Заедно ще се справим!!!

С уважение,
Мария Петрова
Директор на ПГСАГ ‘‘ Васил Левски‘‘

 Уч пр ІI СРОК-19-20 Дистанционно 

 

ВАЖНО

На основание заповед РД-01-124/13.03.2020 год. се преустановяват учебните занятия и всички изънкласни мероприятия в училища, университети и други образователни организации до 29.03.2020 год. Учителите да изчакат на е-мейлите си указания за работа. 

Важно

Със заповед на кмета Иван Портних грипната ваканция във Варна е удължена до петък 13-ти март включително.

Важно

На основание Заповед №РД-01-114/05.03.2020 г. на МЗ за обявяване на грипна епидемия на територията на Република България считано от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. включително, грипната ваканция се удължава до 11.03.2020.

Съобщение

По предложение на Регионалната здравна инспекция във Варна се преустановяват учебните занятия в община Варна от 4.03.2020 година до 8.03.2020 година. Следващото заседание на комисията е на 6.03.2020 год.