гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Родителска среща

На 18.03.2021 год.- четвъртък от 18 часа ще се проведе родителска среща за всички класове – Присъствена!

Заповед за работа в електронна среда

З А П О В Е Д

 № РД- 09- 315 от 12.03.2021 г.

Варна

          На основание чл.258 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, заповед РД 01 – 786 от 11.03.2021 г. на Директора на РЗИ – Варна и протокол от заседание на областен кризисен щаб във връзка с мерки за ограничаване на вирус COVID -19 на територията на област Варна

НАРЕЖДАМ:

      Преустановяване на присъствените учебни занятия и преминаване към обучение от разстояние в електронна среда за всички ученици  от VIII до XII клас  в ПГСАГ „Васил Левски“  за времето от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г. включително.

      Заповедта да се сведе до знанието на всички ученици, родители, учители и  непедагогически персонал от Нели Димитрова – секретар на Гимназията за сведение и изпълнение.

      Контрол по изпълнение на заповедта е от Директор!

      За неизпълнение на настоящата заповед виновните лица се наказват съгласно КТ.

      Настоящата заповед се състави в един оригинален екземпляр. 

МАРИЯ ПЕТРОВА

Директор на ПГСАГ,,Васил  Левски”                                            

 

Поздравителен адрес

ПОЗДРАВИТЕЛЕН  АДРЕС

            На  19.02.2021г.  в ПГСАГ „Васил  Левски”  – гр. Варна  се  проведе  училищния кръг на   Национално  състезание  по  професионално направление  „Строителство”   –   „Най-добър млад строител”.

           Участваха  19  ученици от  гимназията,  които  се  състезаваха в четири състезателни дисциплини: „Мазилки, шпакловки и бояджийски работи”,  „Облицовки и настилки”,  „Зидария”  и  „Геодезия”.

 Класиране по дисциплини:

Състезетелна дисциплена „Мазилки, шпакловки и бояджийски работи”

Ред на класиране

ТРИТЕ ИМЕНА НА СЪСТЕЗАТЕЛЯ

1

Виктория  Николаева  Чолакова 

2

Чън И 

3

Рени Радославова Янева

Състезетелна дисциплена „Облицовки и настилки”

Ред на класиране

ТРИТЕ ИМЕНА НА СЪСТЕЗАТЕЛЯ

1

Траян Николаев Иванов

2

Зорница Павлинова Кръстева  

Състезетелна дисциплена „Зидария”

Ред на класиране

ТРИТЕ ИМЕНА НА СЪСТЕЗАТЕЛЯ

Екип 1

Пламен Цветанов Николов 

Станислав Данаилов Димитров

Екип 2

Велислав Емилов Иванов  

Николай Николаев Йорданов 

Екип 3

Димитър Красимиров Мирчев 

Николай Христов Филипов 

 

Състезетелна дисциплена „Геодезия”

Ред на класиране

ТРИТЕ ИМЕНА НА СЪСТЕЗАТЕЛЯ

Екип 1

Емил Иванов Михайлов 

Анна – Мария Стелиянова Ковачева

Александър Николаев Радев 

Екип 2

Александър Красимиров Ников

Кристин Ивелинова Славова  

Наталия Александрова Димитрова 

Учениците класирали се на първо място в съответната състезателна дисциплина /без дисциплина „Геодезия”/,  ще  представят  гимназията на  Регионалния  кръг  на  състезанието  в  ПГСАГ „Пеньо Пенев” – гр. Русе през месец  март 2021г.

МАРИЯ ПЕТРОВА

ДИРЕКТОР  НА ПГСАГ „ВАСИЛ  ЛЕВСКИ”

 

Заповед 3 март

З А П О В Е Д

 № РД – 09 – …………02.2021 г.

Варна

          На основание чл.257, чл.258 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.154 от КТ

ОПРЕДЕЛЯМ:

         Денят  3.03.2021 г./ сряда/ / за неучебен и неработен ден във връзка с отбелязване на Националния празник на Република България.

     Учебните занятия се възстановяват на 4.03.2021 г.  /четвъртък/ съгласно седмичното разписание.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––     

           3 ти март е Национален празник на Република България – ден на Освобождението на България от османско иго. Това е ден, в който отбелязваме началото на голямата надежда за бъдещето на България, ден в прослава на живота, свободата и независимостта. На този ден си припомняме за тежките мигове на изпитание, хилядите човешки съдби, изпълнени със сълзи и надежда, довели до тържеството на българите да извоюват своята независимост, единство, траен мир и благоденствие.

    Честит празник, уважаеми ученици, учители и служители на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „В. Левски”!                                            

       Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички ученици, учители и служители от Нели Димитрова – секретар на гимназията.

        Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Милена Янева – ЗДУД.  

     За неизпълнение на настоящата заповед виновните лица се наказват съгласно КТ.

    Настоящата заповед се състави в един оригинален екземпляр.

МАРИЯ ПЕТРОВА

Директор на ПГСАГ „В. Левски”

148 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ!

Ученици и учители от Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски“ – град Варна отбелязаха патронния празник на училището.
Малки и големи поднесоха цветя и сведоха глави пред Дякона.
Нека носим духа на историята в сърцата си, за да се съхраним като народ и
напред във времето.