гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Изява

На 16 ноември 2019г. се проведе Национално състезание „Градове на бъдещето“ в Икономически университет – Варна. От ПГСАГ „Васил Левски” участваха два отбора в състав : 1 отбор: 1. Жанита Николова ХІІ а клас 2. Наталия Георгиева ХІІ а клас
2 отбор: 1. Пламена Кирилова XII a2. Виктория Николова XII a
В състезанието освен ученици от гр. Варна участваха и ученици от ПГСАГ „Ангел Попов‘‘ гр. Велико Търново и гр. Девня
Учениците от ПГСАГ «Васил Левски» се представиха отлично при представяне на своите идеи и тяхното презентиране пред журито.

Събитие

На 14.11.2019 г. ще бъде направена първата копка и сложено началото на ремонта в ПГСАГ „Васил Левски“. Той се финансира от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по проекта „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Варна, Добрич, Разград, Силистра и Шумен“. Общата му стойност е 15 574 000 лв. Бенефициент е Министерството на образованието и науката. ПГСАГ „Васил Левски“ е една от професионалните гимназии, включени в проекта. Изпълнението на заложените дейности ще доведе до цялостна външна и вътрешна реконструкция на сградния фонд и прилежащите дворни площи, подновяване на обзавеждането и оборудването. Планира се подмяна на покрива и част от ВиК и ел. инсталации, външно саниране, боядисване и смяна на подови настилки и дограма. Също така ще бъде изграден външен асансьор. Размерът на инвестицията е 908 400 лева. Проектът за ремонт и обзавеждане на 15-те гимназии цели да бъде обновена амортизираната база на професионалните училища в региона, като по този начин Министерство на образованието и науката се стреми да насърчи запазването на традиционните за региона на Варна, Добрич, Разград, Силистра и Шумен професионални специалности. Инвестициите в образователните институции предвиждат обновяване и модернизация на учебните кабинети, лабораториите, спортните съоръжения и учебните работилници. Проектът е стартирал на 27.02.2017г. и ще продължи до 27.09.2020г.

Събитие

ДИМИТРОВДЕН В КАЛЕНДАРА НА БЪЛГАРИТЕ – ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА СТРОИТЕЛЯ
Във връзка с официално отбелязване на Димитровден – професионален празник на строителя и дните на отворени врати през месец октомври 2019 година в ПГСАГ "Васил Левски" - Варна на 25.10.2019г. ще се проведе отборно и индивидуално представяне на ученици в състезателни дисциплини на строителна тематика.

Покана

В периода 28 - 31.10.2019 г., ПГСАГ „ Васил Левски ’’ – Варна организира „Дни на отворените врати”. Под мотото "Европейската седмица на професионалните умения в България", приветстваме с добре дошли всички ученици от 5 до 7 клас. В рамките на събитието ще бъдат организирани съвместни занимания и беседи между учениците от гимназията и посетителите. Гости ще бъдат представители на работодателки организации, поканени да се включат кампанията.

Съобщение

На 6.10.2019 год от 18 часа ще се проведе родителска среща по класове